"In White and Black" Piano Works by Greek Composers

Semeli Papastavrou

1. MANOLIS KALOMOIRIS : "TA ELLINOPOULA" (GREEK CHILDREN)
Vivian Stamatopoulou
2. ANDREAS NEZERITIS : "TARANTELLA"
Anna Papathanassiou
3. ARISTOTELIS KOUNTOUROF : "ROMANTZA WITHOUT WORDS"
Morfoula Galopoulou
4. ARISTOTELIS KOUNTOUROF : "MAZOURKA"
Panagiotis Theodossiou
5. PANAGIOTIS THEODOSSIOU : "ANAKRASIS"
Eugenia Stassinaki
6. ARISTOTELIS KOUNTOUROF : "WALTZ"
Maria Mereiti & Stella Chaidali
7. GIANNIS ANDREOU - PAPPAIOANNOU : "FOURTEEN CHILDREN PORTRAITS"
Antigoni Miliori
8. GIANNIS KONSTANTINIDIS : "ETUDE"
Dimitra Mane
9. GIANNIS KONSTANTINIDIS: SONATINE n.2, based in tunes from Hepiros Andante con moto
10. Pastorale
11. Theme and Variations
12. MINAS ALEXIADIS : "AGISTRI ISLAND"
Nikos Livathinos
13. DIMITRIS DRAGATAKIS : "ANADROMES"
Effie Agrafioti
14. GIANNIS ANDREOU - PAPPAIOANNOU : "FAIRY"
15. KALLIOPI TSOUPANAKI : "REVERBARATIONS O THE DEEP BLUE SEA"
Effie Agrafioti & Mariana Aivazova
16. ARISTOTELIS KOUNTOUROF : "CORFU SUITE"